Vreemde aanval op functioneren oud-collega

Wat een eigenaardig stuk schreef voormalig staatssecretaris Annette Nijs in NRC Handelsblad van 21 maart. Allereerst kan men zich afvragen of zij de aangewezen persoon is kritiek te hebben op het functioneren van haar voormalige collegae. Zeker waar het beleid betreft dat zij als staatssecretaris mede heeft getracht uit te voeren.

Vervolgens is het een vreemde persoonlijke aanval op minister Pechtold. `Zijn` inzet op 25 procent minder administratieve lasten is de inzet van het gehele kabinet. Hetzelfde streven als de vermindering van administratieve lasten voor bedrijven waar minister Zalm en staatssecretaris Van Gennip verantwoordelijk voor zijn. Niet voor niets is het een kabinetsinzet. Iedere bewindspersoon moet immers op zijn of haar eigen beleidsterrein de lasten terugdringen. Hoe vreemd de aanval op Pechtold is, blijkt ook uit het uitgebreid beschreven voorbeeld van de belastingdienst. Bij uitstek een dienst die níét onder de verantwoordelijkheid van Pechtold valt. De premier verantwoordelijk maken lijkt een gemakkelijke oplossing, maar het innovatieplatform bewijst dat dat geen garantie voor succes is. Dat Blair dat in Engeland wel kan afdwingen, heeft vooral te maken met de macht van een Engelse premier: Downing Street bepaalt uiteindelijk alleen het beleid, het Torentje niet.

Dat tot slot Nijs een kwart van haar stuk weidt aan het vrij ongefundeerd afschrijven van minister Pechtold, roept bij mij de vraag op of Pechtold met zijn kritiek op de Haagse omgang vooral geen gelijk krijgt, maar het wel degelijk heeft.

G.J.M. Gerbrandy

Den Haag