Vijf nieuwe leden in de SER

Het kabinet heeft vijf nieuwe kroonleden voorgedragen voor benoeming in de Sociaal-Economische Raad (SER).

Voorgedragen als kroonlid zijn Th. Bovens, bestuursvoorzitter van de Open Universiteit Nederland, F. Grapperhaus, advocaat en hoogleraar (Europees) Arbeidsrecht in Maastricht en C. Teulings, die per 1 mei Don opvolgt als nieuwe directeur van het Centraal Plan Bureau.

Als plaatsvervangend kroonlid zijn voorgedragen J. Bovenberg, directeur van Netspar (een instituut op het terrein van levensloop en pensioenen van de Universiteit van Tilburg) en economisch adviseur van het CDA en J. Swank, divisiedirecteur bij De Nederlandsche Bank.

De SER is het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het terrein van het sociaal-economisch beleid. De regering is sinds halverwege de jaren negentig van vorige eeuw niet meer verplicht de SER te raadplegen. Maar ook deze kabinetsperiode bracht de raad onder voorzitterschap van oud-Rabo topman H. Wijffels invloedrijke adviezen uit, zoals de over de hervorming van de WAO en de wijziging van de werkloosheidswet, die grotendeels door de regering zijn overgenomen.

Wijffels vertrekt overigens per 1 april 2006 als voorzitter en wordt per 1 augustus opgevolgd door de eerder benoemde A. Rinnooy Kan.

De raad bestaat uit 33 leden, gelijk verdeeld over de ondernemersorganisaties, de werknemersorganisaties en de kroonleden. Die kroonleden worden door het kabinet voorgedragen, maar adviseren onafhankelijk van de regering. Twee kroonleden zijn lid van de SER op grond van hun functie: de president van De Nederlandsche Bank en de directeur van het Centraal Planbureau.

De nieuw voorgedragen leden vervangen mevrouw Asscher-Vonk en de heren Bakker, Don, Kolnaar en Van der Nat.