Ruzie om strategie De Hond

Een groep burgers die strijdt voor de vrijlating van fiscaal jurist Ernest Louwes, heeft ruzie over de strategie van Maurice de Hond, die zich drie maanden geleden opwierp als hun woordvoerder. Opinie-onderzoeker De Hond beschuldigt publiekelijk een andere man van de moord op een weduwe in Deventer in 1999, waarvoor Louwes een celstraf van twaalf jaar uitzit.

Het openbaar ministerie heeft eind januari, op grond van De Honds gegevens die zijn gepubliceerd op www.geenonschuldigenvast.nl 'een oriënterend vooronderzoek' ingesteld naar de al afgesloten zaak. Ook betaalt het OM een second opinion over het DNA-bewijs tegen Louwes. De uitslag wordt komende week verwacht.

Sommige leden van de groep rond Louwes zijn zeer verontwaardigd over De Honds strategie. Jan Frijters, voormalig hoogleraar aan de landbouwuniversiteit Wageningen: 'Maurice de Hond is in een machtspositie, hij heeft een medium tot zijn beschikking. Vanuit die macht iemand onder schot nemen, dat gaat te ver. Je mag niet voor eigen rechter spelen.'

Maar de meesten vinden het verdedigbaar. 'Hierdoor is er eindelijk beweging in de zaak gekomen', zegt Frederik Vossenaar, landbouwattaché in Tokio. De Hond zegt in zijn weblog de beschuldigingen te uiten omdat 'de bewijzen zich opstapelen' en 'de afgelopen zes jaar heeft geleerd dat elke andere methode om de zaak vlot te trekken heeft gefaald'. In totaal houden zo'n twintig burgers zich bezig met de Deventer moordzaak.

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 37