'Probleemkind van cel naar internaat'

Ruim eenderde van de justitiële jeugdinrichtingen moet worden omgevormd tot jeugdzorginternaat. Daarmee moet een einde komen aan het opsluiten van gedragsgestoorde, niet-criminele kinderen in de jeugdgevangenis. Dit staat in een vertrouwelijk plan van een door minister Donner (Justitie, CDA) en staatssecretaris Ross (Welzijn, CDA) ingestelde Taskforce Gesloten Jeugdvoorziening.

De bewindslieden nemen in juni hierover een besluit. Als ze akkoord gaan, moet het voorstel vanaf 2007 worden uitgevoerd.

In de veertien justitiële jeugdinrichtingen (25 locaties) zitten kinderen die ernstige delicten hebben gepleegd en gedragsgestoorde kinderen zonder strafblad door elkaar. Op 1 januari 2006 werd iets meer dan de helft van de bijna 2.500 plaatsen bezet door kinderen met ernstige problemen, die door de kinderrechter onder toezicht waren geplaatst. Vanuit maatschappij en politiek is veel kritiek op het zogenoemde samenplaatsen. Donner en Ross besloten vorig jaar dat er een einde aan moest komen, maar wisten nog niet hoe.

Volgens het plan moeten tien van de 25 locaties van de justitiële jeugdinrichtingen worden omgevormd tot jeugdzorginternaat. Die tien locaties zijn samen goed voor ongeveer 40 procent van het aantal plaatsen. Van die 40 procent zal ongeveer de helft gesloten (streng beveiligd) zijn en de andere helft 'beperkt beveiligd'.

Binnen de justitiële jeugdinrichtingen is niet iedereen blij met het plan. De jeugdinrichting Het Keerpunt in Cadier en Keer (Limburg) zou vanaf volgend jaar alleen nog jeugdzorgkinderen zonder strafblad mogen opvangen. Nu is de instelling gemengd. 'Als het plan doorgaat is er straks geen jeugdgevangenis meer in Limburg', zegt directeur Rombout. 'Kinderen met een strafrechtelijke titel moeten dan naar een andere provincie. Dat betekent dat het voor ouders en vrienden moeilijk wordt om op bezoek te komen, dat het lastig is goed contact te houden met school en werk.' Een woordvoerder van Justitie wil nog niet op het plan reageren.

probleemkinderen:pagina 3

    • Sheila Kamerman