Pesten 1

Tien lezers reageerden op het verhaal van Johan Wieles over pesten op de werkvloer, drie op het interview met de Amsterdamse wethouder Duco Stadig (Zaterdags Bijvoegsel 11 maart). Een selectie.

Dat pesten op de werkvloer bestaat was mij niet bekend, wel dat het op scholen gebeurt. Door veel scholen wordt hier gelukkig aandacht aan besteed. Een voorbeeld dat het bedrijfsleven over zou moeten nemen, is de pesters op hun gedrag aanspreken. En elk bedrijf moet iemand hebben die hierover aanspreekbaar is, een maatschappelijk werker of psycholoog. Ook moeten er regels zijn hoe je met collega`s dient om te gaan: met respect en collegiaal. Ook artsen dienen te weten hoe een trauma door kan werken, en zij moeten voorkomen dat de patiënt medicijnen krijgt die niet geschikt zijn. Het moet voor Johan Wieles een opluchting zijn geweest dat hij eindelijk zijn verhaal kon vertellen aan een psycholoog. Heel goed dat hij actie heeft ondernomen met het vroegere hoofd personeelszaken, en dat hij een schikking voor elkaar heeft gekregen.

    • A. van Boxtel