Nog geen fusie Tele2 en Versatel

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft gisteren de fusie tussen telecombedrijven Versatel en Tele2 zoals die nu is voorgesteld verboden. De uitspraak is een opsteker voor de minderheidsaandeelhouders van Versatel, die zich verzetten tegen de overname door het Zweedse Tele2. De prijsvechter heeft al zo'n 80 procent van de Versatel-aandelen in handen, de voorgestelde fusie was bedoeld om de rest te bemachtigen.

Advocaat P. van der Korst van investeringsmaatschappij Centaurus en vier andere minderheidsaandeelhouders legt desgevraagd uit dat dit niet betekent dat er geen fusie komt. 'De fusie kan alleen niet doorgaan op deze manier.' Bestuursvoorzitter P. Borgklint van Tele2 Benelux gaf al aan de fusie op aangepaste wijze door te zetten.

Volgens de Ondernemingskamer hebben Versatel en Tele2 de minderheidsaandeelhouders onvoldoende tijd gegeven hun bezwaren tegen het fusieplan te uiten. Daarbij gaat het onder meer om het voorstel de minderheidsaandeelhouders aandelen in de nieuw te vormen onderneming te geven. De minderheidsaandeelhouders betwijfelen of die stukken voldoende waard zullen zijn en vinden dat de waarde van de bedrijven vóór de fusie door een onafhankelijke partij moet worden vastgesteld.

Eerder werden Centaurus en de overige minderheidsaandeelhouders van Versatel al in het gelijk gesteld, toen zij bezwaar maakten tegen het feit dat de raad van commissarissen van Versatel louter uit Tele2-bestuurders bestond. De Ondernemingskamer heeft vervolgens drie nieuwe, onafhankelijke commissarissen aangewezen.

Op 11 mei dient bij het gerechtshof nog een onderzoek naar vermeend wanbeleid door het Versatelbestuur. De minderheidsaandeelhouders vinden dat het bestuur ten tijde van de overname alleen in het belang van Talpa Capital, dat toen de grootste aandeelhouder was, heeft gehandeld.