Legaliseer permanente bewoning vakantiehuis

Minister Dekker heeft aangekondigd dat zij met een wetsontwerp komt waarin wordt vastgelegd ”dat illegale, vaste bewoners van vakantiehuisjes een uitspraak over hun woontoekomst van de gemeente kunnen opeisen”. Daarmee zouden deze mensen ”duidelijkheid” krijgen (NRC Handelsblad 13 maart).

Als Den Haag denkt van het `probleem` af te zijn door slechts gedoogbeschikkingen te reguleren, dan hebben de dames en heren het fundamenteel mis. De wet zal toch ook legalisering van permanent wonen moeten regelen, wil de wetgever tenminste jarenlange juridische strijd met bewoners vermijden.

De Tweede Kamer heeft in de motie van Gent c.s. uitgesproken dat gemeenten die in het verleden ”passief en actief hebben gedoogd” moeten legaliseren, dus de bestemming moeten veranderen in `wonen`. De minister heeft zelf in een brief aan de Kamer uitdrukkelijk de gemeenten ook ruimte gegeven voor deze optie. Kamer en minister zijn het erover eens dat een regeling helder en consequent moet zijn. Wil nieuwe wetgeving adequaat zijn, dan zal zij derhalve ook de mogelijkheid van legalisering van vaste bewoning moeten meenemen. Zij zal het volgende moeten vastleggen.

1. In echt kwetsbare gebieden blijftpermanente bewoning van vakantiewoningen verboden.

2. Gemeenten kunnen legaliseren inalle niet-kwetsbare gebieden.

3. Gemeenten moeten legaliseren waar zij aantoonbaar actief en passief hebben gedoogd en onzorgvuldig zijn geweest in hun beleid.

Ik ben zelf een `illegale` bewoner en ben graag bereid volksvertegenwoordigers tal van voorbeelden te verstrekken van actief en passief gedogen en van onzorgvuldig beleid.

Dr. M.J.W.M. Akkermans

Vinkel