Leerlingen houden niet van literatuuronderwijs

Het artikel van Robert Anker over literatuuronderwijs (Opinie & Debat, 18 maart) was mij uit het hart gegrepen. Zijn aanklacht tegen de dictatuur van de studielasturen en de tweedimensionaliteit van de literatuurlijsten is begrijpelijk en frustrerend.

Zijn de studielasturen voor vwo (of havo) dan zo hoog? Als men de studielasturen voor de laatste twee jaren van het vwo en de havo, het oude stijl vwo, en het Franse `bac` naast elkaar zet, valt direct op dat in deze weliswaar zeer beperkte Europese vergelijking de Nederlandse leerlingen het nog niet zo zwaar hebben.

Een leerling op het vwo oude stijl moest ongeveer 3.600 studielasturen doorstaan, tegen vwo nieuwe stijl 3.200, maar in de `lichtste` variant in het Franse `bac` zijn het al ongeveer 3.000 tot meer dan 4.100 uur in de zwaarste variant. Je zou kunnen zeggen dat er nog wat Europese rek in de Nederlandse studielasturen zat.

Het is echter gevaarlijk om deze kwantitatieve analyse om te zetten in een kwalitatief oordeel. Het zo alom geroemde en gewaardeerde Diploma Programma van de International Baccalaureaat Organisatie komt `slechts` op ongeveer 2.500 studielasturen.

Helaas moet ik uit eigen ervaring erkennen dat ook leerlingen in de internationale educatieprogramma`s onwillig staan tegenover literatuuronderwijs.

Peter Hoeben

Rijnlands Lyceum, Wassenaar