Inburgeringsvragen niet eenduidig en soms fout

Afgaande op de selectie die NRC Handelsblad maakte uit de 100 vragen, krijg ik twijfels over de inburgering van de toetsontwerpers zelf (NRC Handelsblad, 15 maart). De vragen zijn nauwelijks eenduidig en sommige standaardantwoorden zijn gewoon fout.

Zo zou ook een goed antwoord op de vraag: In welk deel van de wereld ligt Nederland? kunnen zijn: In het rijkste deel. Op de vraag: Welk land ligt ten zuiden van Nederland? is een van de volgende antwoorden ook juist: Spanje, Algerije, Zimbabwe.

Het standaardantwoord op de vraag: Wat gebeurt er als er geen dijken zijn? is zonder meer fout. Slechts een deel van Nederland krijgt wateroverlast en niet héél het land, zoals de toets suggereert.

De vraag of er in Nederland veel of weinig mensen wonen, zou je moeten beantwoorden met: weinig; dit in tegenstelling tot het gegeven antwoord. Immers, zowel binnen Europa, als op wereldschaal is Nederland qua inwonertal een kleine natie. Ook als met de vraag de bevolkingsdichtheid bedoeld wordt, scoort Nederland niet bijzonder hoog. Er zijn nogal wat gebieden - in oppervlakte zelfs groter - die een aanzienlijk dichtere bevolking tellen. Neem alleen maar een rijtje wereldsteden met meer dan 16 miljoen inwoners, of neem het achterland van Shanghai, of New York en omgeving.

Wat moet je met de vraag: Is Nederland vaak nat of droog? Gaat het over neerslag? Dan moet je zeggen: droog, want bijvoorbeeld op de Malabarkust van India valt zo`n 12 meter per jaar en op Hawaï ongeveer 15 meter. Daar steekt de jaarlijkse neerslag van Nederland van 76 cm pover bij af. Bedoelt men met nat c.q. droog: de bodem? Dan is het gegeven antwoord (nl. nat) ook weer fout; we kampen regelmatig met een dalend grondwaterpeil. Het aantal fietsen? Weinig dus, immers een schijntje vergeleken met China.

Uit welk land kwamen veel gastarbeiders, uit Turkije of Engeland? Een makkie: immigranten uit een EU-land zijn helemaal geen gastarbeiders. Een strikvraag dus (?). Aanstaande bruidsparen, sterkte, maar toets eerst uw inburgeringstoets.

A.J. Andringa

Gasselte