Idealen van links leiden tot een giftige, dure cocktail

In NRC Handelsblad van 20 maart beargumenteren de heren Duivesteijn en Samsom van de PvdA hun voorkeur voor een progressief kabinet van PvdA, GroenLinks en SP. Helaas kloppen de gebruikte argumenten niet.

Ten eerste heeft GroenLinks in Nijmegen, net als landelijk, raadszetels verloren. Ten tweede heeft Rotterdam (als `rechtse stad`) het in de afgelopen vier jaar op essentiële gebieden beter gedaan dan Nijmegen, de `voorbeeldstad` voor links. In vergelijking met Rotterdam zijn in Nijmegen de huizen(huur)prijzen gestegen, is de afname van mensen in de bijstand kleiner,is de toename van armoede groter enis er een grotere afname van het percentage startende ondernemers.

Ook vergeten de PvdA-heren gemakshalve te vermelden dat PvdA en CDA op basis van de peilingen alleen samen al de grootste meerderheid vormen. Een centrumlinks kabinet lijkt dus meer voor de hand te liggen.

Helaas voor Nederland? Welnee. Het is namelijk niet moeilijk om te bedenken wat het beleid van een progressief links kabinet zal zijn.

Dit zal neerkomen op het laten stijgen van de uitkeringen, het verhogen van de belastingen voor de burgers en het bedrijfsleven, het schrappen of beperken van de hypotheekrenteaftrek, het verhogen van de instroom van (kansloze) migranten, het verspillen van belastinggeld aan `sociale` projecten zonder rendement, een soft (gedoog)beleid op het gebied van veiligheid en criminaliteit.

De idealen en het beleid van links leiden tot een uiterst giftige en dure cocktail die Nederland doodziek zal maken. In die zin maakt de heer Duivesteijn zijn visie op Nederland ook op een ander punt duidelijk. Hij ziet Nederland als `Havanna aan de Noordzee`. Laat Cuba nou een uiterst linkse dictatuur onder Fidel Castro hebben. Kom op Nederland, word wakker. Is dat wat we willen? Nederland kan zoveel beter!

J. de Kok

Capelle aan den IJssel