EU: 2 miljoen banen per jaar

De Europese Unie moet tot 2010 jaarlijks minstens twee miljoen nieuwe banen creëren. Dit hebben de regeringsleiders van de 25 lidstaten van de EU gisteren in Brussel uitgesproken. Het realiseren van deze doelstelling wordt aan de lidstaten zelf overgelaten.

Binnen de Europese Unie is sinds het afgelopen jaar sprake van economisch herstel. Dit kan er volgens de regeringsleiders toe leiden dat de gemiddelde werkloosheid eind volgend jaar zal zijn gedaald tot 8 procent van de beroepsbevolking. Eind 2004 zat deze op zijn hoogtepunt met 9 procent, oftewel 20 miljoen werklozen.

De EU-leiders hebben uitgesproken dat iedere jonge schoolverlater in 2007 binnen zes maanden een baan of stage aangeboden moet krijgen. Uiterlijk in 2010 zal dit zelfs binnen vier maanden moeten gebeuren.

De tweedaagse zogeheten 'voorjaarstop' van Europese regeringsleiders was traditiegetrouw voor het belangrijkste deel gewijd aan de ontwikkeling van de economie in de EU-landen. Afgesproken is dat de EU-landen hun energiepolitiek beter op elkaar zullen afstemmen. Daarnaast is afgesproken dat alle lidstaten dit najaar verslag uitbrengen van de economische hervormingen in hun land. Speciale aandacht is gevraagd voor het midden- en kleinbedrijf. De regeringsleiders zijn het erover eens dat het aantal procedures om een bedrijf te starten drastisch moet worden teruggebracht. Het moet het volgens hen mogelijk zijn dat dit eind 2007 nog maar hooguit een week kost.

Het openen van de grenzen binnen de Europese Unie voor dienstverlenende bedrijven is weer een stap dichterbij gekomen. De Europese regeringsleiders hebben zich in grote lijnen geschaard achter het compromis dat vorige maand in het Europees Parlement werd bereikt over de zogenaamde dienstenrichtlijn. Die moet zoveel mogelijk obstakels wegnemen die de in deze sector werkzame bedrijven ondervinden als zij elders in Europa aan de slag willen. De dienstensector biedt 70 procent van de werkgelegenheid in Europa.

Europa: pagina 25