Er is meer nodig voor toepassing octrooirecht

Opinie & Debat van 18 maart geeft delezer een immense kop waarin overheid en publiek (die lezer dus) gewaarschuwd worden voor `het gevaar van de genocratie`. Prof. Somsen leidt de lezer langs diverse onderwerpen die overigens niet alleen betrekking hebben op biotechnologie, maar ook op technologische ontwikkeling en de impact op onze (kapitalistische) maatschappij in het algemeen.

Met de grondslagen van octrooibescherming lijkt de schrijver echter niet bekend te zijn. Vreemd voor een hoogleraar `Biotechnologie en Recht`. De basis van het octrooirecht is namelijk dat een uitvinder met een dergelijke bescherming zijn uitvinding moet openbaren (publicatie na enige tijd), waardoor technische voortgang kan worden bevorderd, maar tevens ook concurrenten mag verhinderen commercieel gebruik te maken van deze uitvinding.

Een octrooi geeft op zichzelf nooit toestemming om deze uitvinding toe te passen. Octrooirecht is een verbodsrecht! Voor toepassing is vaak nog veel meer nodig, zoals vergunningen (ja zeker, ook van de overheid), registraties (door internationale en nationale instituties) en meer.

Wanneer Somsen dus pleit voor ”openbaar maken van bepaalde informatie in octrooiaanvragen” door overheden, lijkt hij niet op de hoogte te zijn van de verplichte publicatie van de totale aanvraag. Voor een ieder gratis op internet te bekijken.

De belangenorganisaties waarop hij duidt zullen echter weinig, voor hen relevante, informatie aantreffen in octrooiaanvragen. Zij kunnen zich beter bezighouden met vergunningen en politieke standpunten.

Het zou trouwens aardig zijn als NRC Handelsblad een opiniestuk zou publiceren dat vanuit een meer positieve basishouding ten opzichte van biomedische technologie dezelfde onderwerpen (invloed en macht van individu en overheid op toepassing van nieuwe technologieën) zou bespreken.

Marieke R. Samson

Amsterdam