Debat over GRONDWET

De multiculturele samenleving is een illusie. We hoeven niet besmuikt te doen over onze eigen culturele wortels. Om die reden moeten we durven te definiëren wat die dominante cultuur in Nederland is. Ik vind dit zo belangrijk dat dit een plaats in de Grondwet moet krijgen

Geert Wilders, Tweede-Kamerlid, in 'Klare Wijn' het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid 21 maart

DENHAAG:JAN2002 VVD_kamerlid Geerts Wilders FOTO TWEEDE CAMERA Tweede Camera

Oude wijn in oude zakken.

PvdA-leider Wouter Bos, 21 maart

Wat voor het programma Klare Wijn spreekt, is dat het op een beknopte en samenhangende wijze het vooral in de VS opgang makende neoconservatieve gedachtegoed in Nederland introduceert (...) het in de Grondwet vastleggen van de joods-christelijke en humanistische tradities als dominante cultuur, is een slag in de lucht.

Hoofdartikel de Volkskrant, 22 maart

Pim zei: ik wil kunnen zeggen wat ik vind. Dat kon toen nog nauwelijks. Daar wees hij op. Wat Wilders nu wil, snap ik niet. Dit lijkt op het uitsluiten van mensen, omdat ze van een bepaalde origine zijn.

Tweede-Kamerlid J. Eerdmans (LPF), 21 maart

Het grote verschil tussen hen is dat Fortuyn de samenleving wilde veranderen. Wilders wil alleen maar terug in de tijd.

D66-fractieleider Lousewies Van der Laan, 21 maart

Als we het hebben over de bescherming van de waarden van onze cultuur, begin je niet met het afschaffen van één van de belangrijkste van die waarden.

Minister Donner van Justitie, 21 maart

Dit is niet meer dan een provocatie.

ChristenUnie-fractieleider André Rouvoet in Trouw, 22 maart

Kern van de zaak is dat er binnen onze 'dominante cultuur' ook grote verschillen bestaan, zo goed als er binnen de allochtonencultuur (als er al zoiets bestaat) grote verschillen bestaan

Willem Breedveld in Trouw, 22 maart