Britse verzekeraars moeten op hun tellen passen

Aviva`s overnamebod van 17 miljard pond op Prudential was bedoeld om een nationale kampioen in de Britse verzekeringssector in het leven te roepen. Door het afspringen van het bod zijn beide verzekeringsmaatschappijen nu kwetsbaarder geworden voor overnames vanuit het buitenland.

Voor Aviva-topman Richard Harvey betekent het intrekken van het bod een slag voor zijn geloofwaardigheid. Zijn quasi-vijandige tactiek is de mist ingegaan. Harvey deed alsof het bod een vriendelijke fusiepoging was waarbij vrijwel geen sprake zou zijn van een premie. Hij wilde geen vijandig bod uitbrengen. Maar nadat hij bot had gevangen bij het bestuur van Prudential, nam hij zijn toevlucht tot vijandige tactieken en probeerde hij de aandeelhouders van Prudential aan zijn zijde te krijgen. Zonder de wortel van een degelijke premie of de stok van een eventueel vijandig bod was er voor zijn collega Mark Tucker van Prudential geen reden om met hem in zee te gaan.

Bovendien heeft Harvey vragen doen rijzen over zijn motieven om een bod op Aviva`s sneller groeiende branchegenoot uit te brengen. Is hij bang dat Aviva`s algemene verzekeringstak zijn toppunt bereikt heeft? Denkt hij dat de vaart uit zijn levensverzekeringsdivisie is?

Maar Tucker hoeft zich er niet over te verkneukelen dat hij Harvey het bos heeft ingestuurd. Aviva heeft een gat geslagen in de verdedigingsmuur van Prudential. Veel aandeelhouders van beide maatschappijen waren niet wars van het idee van een fusie tussen de twee leidende Britse verzekeraars. Het was slechts de prijs waar zij geen overeenstemming over konden bereiken.

En Tucker moet nu spitsroeden lopen. Prudential heeft zijn vooruitzichten moeten opschroeven gedurende de week van Aviva`s avances. Het bedrijf heeft met name de suggestie van Aviva van de hand gewezen dat het behoefte had aan diens kasstroom om zijn groeiverwachtingen waar te kunnen maken. Tucker zal nu veel meer moeite hebben extra kapitaal los te weken bij zijn aandeelhouders, als hij dat ooit mocht willen.

De aandeelhouders van Prudential zijn diens geschiedenis van teleurstellingen toch al moe. Eén foutje van Tucker en de beleggers zullen waarschijnlijk bij Harvey aan de telefoon hangen om hem te smeken terug te komen - als een buitenlandse bieder hem dan niet te snel af zal zijn. Maar ook Aviva zelf moet oppassen geen overnamedoelwit te worden.

Christopher Hughes

    • Christopher Hughes