Brindisi Piazza Vittorio Emanuele II

In deze Zuid-Italiaanse havenstad, gelegen aan de oostzijde van de hak van de laars, eindigde in de oudheid de Via Appia. Twee zuilen herinneren er nog aan. Piazza Vittorio Emanuele II ligt aan het water. De trappen die vanaf dit plein afdalen naar de Middellandse Zee en er ook weer uit opklimmen, hebben altijd tot mijn verbeelding gesproken. Het is een open, rechthoekig plein met palmbomen. In de oudheid heette Brindisi, in het Romeins, Brundisium. Dat betekent `hertengewei`, en dat verwijst naar de vertakte vorm van de haven. Uit deze plaats vertrokken tal van Romeinen naar Griekenland. De dichter Vergilius stierf hier in 19 voor Christus, op de terugweg uit Griekenland. Nu varen reusachtige veerboten uit Brindisi naar Griekenland. Vlak aan de waterkant staan banken. Ga zitten en richt de blik naar het land aan de overzijde, terwijl het water van de Middellandse Zee golf na golf tegen de stenen van de traptreden slaat.

    • Kester Freriks