Bamboe

In het katerm Wetenschap en Onderwijs van zaterdag 18 maart staat het artikel `Succes is niet te koop`. Daarin lees ik over het bamboe-onderzoek aan de TU/e : `Als bijvoorbeeld Eindhovense ingenieurs na jarenlange studie vaststellen dat van bamboe uitstekend huizen gebouwd kunnen worden, blijkt al snel dat de mensen er niet in willen wonen,...`.

Deze omschrijving doet niet helemaal recht aan ons onderzoek. Dat kan ook niet in zo`n kort bestek, maar mag ik even wat aanvullen? Op de eerste plaats hebben wij zo`n studie nooit gedaan; in bamboelanden weten ze zelf wel hoe je zulke huizen moet bouwen. Wel hebben wij met ons onderzoek enorme ondersteuning gegeven aan bamboe woningbouw, en de resultaten daarvan waren (en zijn nog) zeer welkom in die landen. Onze resultaten zijn ook een belangrijke bijdrage geweest aan de ISO normen 22156 en 22157 over bamboe als bouwmateriaal, waar men in bamboe-landen erg blij mee is. Ten tweede, acceptatie is inderdaad een probleem, maar ons technisch onderzoek heeft bijgedragen aan een betere kwaliteit van die huizen. Ze worden dan aantrekkelijker en dat helpt bij de acceptatie. Wij zijn er nog niet maar er is vooruitgang.

Tenslotte: de foto uit Ecuador is gemaakt door architect prof. Jorge Moran, die ook de trekker is van een zeer succesvol bamboe woningbouw project.

Jules Jansen, Eindhoven