Amsterdam Minervaplein

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak was het Minervaplein half af. Na de oorlog vond de Amsterdamse stadsbouwmeester Cornelis van Eesteren dat het niet moest worden afgemaakt. Deze rechtgeaarde functionalist had een hekel aan pleinen met gesloten gevelwanden en hield van onbelemmerde open ruimtes. Ook de `leugenachtige` architectuur van Berlages Plan Zuid, waarvan het Minervaplein deel uitmaakt, verafschuwde hij. Maar Van Eesteren had het niet alleen voor het zeggen en het Minervaplein is voltooid zoals de bedoeling was. Nu is het, met zijn statige appartementengebouwen, het meest monumentale plein uit de naoorlogse Amsterdamse stedenbouw. Wel loopt er een drukke straat met trambaan dwars over het plein, zodat het in tweeën is gehakt.

Minervaplein Amsterdam Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 060313 Straatbeeld Pleinen Honden
    • Bernard Hulsman