'Wij logenstraffen links'

Het kabinetsbeleid heeft succes, zegt Laurens Jan Brinkhorst. Het mantra van de linkse oppositie dat het slecht gaat, wordt door het herstel gelogenstraft.

DENHAAG:27MEI2003 Minister Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken). FOTO TWEEDE CAMER/HANS KOUWENHOVEN/ROEL ROZENBURG Rozenburg, Roel

Het kabinet-Balkenende is de terugkeerbink, zegt minister Brinkhorst, veteraan in het kabinet en verantwoordelijk voor Economische Zaken. Uit een achterstandspositie is het kabinet bezig met een inhaalslag en er worden resultaten geboekt. 'Dit kabinet doet wat het belooft', zegt Brinkhorst. 'Nederland is terug bij de sterkere economieën van Europa. Volgend jaar is onze groei vergelijkbaar met die van de Verenigde Staten.'

De fraaie cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) deze week presenteerde, bevestigen volgens Brinkhorst dat het hervormingsbeleid van het kabinet vruchten afwerpt.

De linkse oppositiepartijen zijn van mening dat het kabinet met een opeenstapeling van maatregelen het vertrouwen heeft ondermijnd.

'Zij herhalen voortdurend de mantra dat het slecht gaat, dat het kabinet de economie dieper de put in praat. Allemaal onzin! Die paniekzaaierij wordt door de feiten totaal gelogenstraft.'

Geen wonder, na jaren stagnatie komt er altijd economisch herstel.

'Nederland doet het nu beter dan het gemiddelde van de Europese Unie. We profiteren extra van het conjuncturele herstel omdat we de verzorgingsstaat hebben hervormd en maatregelen hebben genomen om ons aan te passen aan de globalisering. Als iemand vindt dat Duitsland of Frankrijk het zo fantastisch doet, moet men maar eens kijken wat daar gebeurt. Beide landen komen een stuk minder snel uit de crisis dan wij.'

U verdedigt de hervormingsagenda van dit kabinet. Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen ging de oppositie er met de winst vandoor.

'Het is zorgelijk. De linkse meerderheid lijkt alles te willen afschaffen wat Balkenende II gedaan heeft. Maar dat zullen ze niet doen. Ik ben ervan overtuigd: er komt geen links kabinet!'

De PvdA staat in de peilingen anders op grote winst.

'Wouter Bos wordt snurkend rijk. Je moet kijken waar zijn partij allemaal tegen heeft gestemd. Ik ben teleurgesteld in de PvdA, want men heeft veel te gemakzuchtige standpunten ingenomen. Bos moet maar eens aangeven wat hij vindt van de prestaties die dit kabinet heeft geleverd. Hij kan niet om de onomkeerbaarheid van het huidige beleid heen.'

Hij vindt dat het zoveel beter kan in Nederland.

'De PvdA was een hervormingsgezinde, Europees georiënteerde partij. Nu is men huiverig. Ze hebben tegen hervormingen als de herbeoordeling in de WAO en de herziening van de bijstandswet gestemd. Aan die hervormingen is wel te danken dat het aantal uitkeringen nu 300.000 lager uitkomt dan we dachten bij de start van dit kabinet. De bereidheid van de PvdA tot hervormingen wordt nog eens extra afgeremd door de partijen aan hun linkerzijde. Ze lopen achter de protectionistische fluitmuziek van de rattenvanger van Hamelen aan.'

Protectionisme?

'De pogingen van de linkse oppositie om sociale hervormingen tegen te houden zijn een vorm van protectionisme. Protectionisme uit angst voor de globalisering, alsof Nederland losstaat van de wereld. Ik ben hervormer, een voorstander van een open economie. We moeten niet bang zijn voor de toekomst. De linkse oppositie wil vasthouden aan een knusse samenleving. Men wil dat we ons terugtrekken achter de Hollandse waterlinie.'

    • Roel Janssen