VS laat met autoplan

De afgelopen tien jaar is de brandstofzuinigheid van de meeste Amerikaanse auto's langzaam verbeterd. Maar dat geldt niet voor het Amerikaanse wagenpark als geheel. De oorzaak daarvan is dat SUV's (grote terreinwagens) en minivrachtauto's een steeds groter deel van dat wagenpark zijn gaan vormen. De grootste auto's uit deze categorie, ook wel light trucks (lichte vrachtwagens) genoemd, zijn lang vrijgesteld geweest van de brandstofzuinigheidsnormen die Washington aan gewone personenauto's heeft opgelegd.

Het Witte Huis zou nu een maatregel overwegen om deze normen vanaf 2011 van toepassing te verklaren op alle SUV's en kleine vrachtauto's. Dat is een goed plan, maar het komt wel erg laat. Zo laat dat de markt binnenkort misschien al een groot deel van het probleem heeft opgelost.

Tot een paar jaar geleden stond brandstofzuinigheid niet erg hoog op de agenda, omdat benzine goedkoop was. Als gevolg daarvan stapten Amerikanen over op SUV's en lichte vrachtwagens, die uiteindelijk zelfs de helft van alle autoverkopen voor hun rekening namen.

Maar nu de benzineprijzen stijgen en in de nabije toekomst waarschijnlijk hoog zullen blijven, is brandstofzuinigheid een verkoopargument geworden, zeer tegen de zin van Ford en General Motors, de grootste producent van benzine slurpende terreinwagens als de Hummer H2 en de Chevy Suburban.

De trend in de richting van grote SUV's is inmiddels gekeerd, ook al zijn de autoverkopen over het geheel genomen op peil gebleven. Vorig jaar daalde de verkoop van Chevy Suburbans met 27 procent en die van Hummer H2's met 20 procent, waardoor een van de grootste winstmakers van General Motors werd uitgehold.

Daarom zullen de nieuwe maatregelen, als zij over vijf jaar in werking treden, wel enig effect sorteren op de autoverkopen, maar waarschijnlijk niet zulke grote gevolgen hebben als de klap van de hogere benzineprijzen. Toch is het verstandig dezelfde normen voor terreinwagens te hanteren als voor personenauto's. Toen de brandstofnormen voor het eerst van kracht werden, werden lichte vrachtauto's vooral door boeren gebruikt voor het vervoer van landbouwwerktuigen. Als SUV's niets zwaarders vervoeren dan de bankiers die erin rijden, moeten de normen die voor andere auto's gelden ook voor hen gelden.

Dan Ackman

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Dan Ackman