Vrouwonvriendelijke videoclips verbieden?

Vrouwonvriendelijke clips zouden de tolerantie voor seksuele agressie vergroten.

De politiek worstelt met de vraag of de clips moeten worden verboden.

Eens

“Hoewel een verbod waarschijnlijk moeilijk zal zijn te formuleren en te handhaven en hoewel een verbod juist ook bepaalde mensen aantrekt, is het toch goed hier een duidelijke regel te stellen: dit keurt de maatschappij af“, beargumenteert Hotze Oldhoff uit Groningen. “Dan kun je misschien een klimaat scheppen waarin vrouwonvriendelijk gedrag wordt gezien als fout gedrag.“ “Ieder verstandig mens ziet in dat dit leidt tot voor de samenleving ongewenst gedrag van de opgroeiende generatie“, meent Laurens H.J. Wachters uit Gorssel. “Het wordt tijd dat we eens ophouden met de verdere verloedering van Nederland, een proces dat al enkele decennia aan de gang is.“

Deze “paal-en-perk'-redenering komt vaker voor bij de voorstanders van de stelling; de videoclips als teken van voortgaand verval van onze samenleving. “We worden voortdurend gebombardeerd met misleidende informatie en beelden“, vindt bijvoorbeeld Emile de Deckere uit Vlaardingen. “We moeten de mensen hiertegen gaan beschermen.“

Maar de meeste verontwaardiging gaat bij de “eens'-stemmers uit naar de clips zelf. “Met verbijstering kijk ik af en toe naar de ronduit afgrijselijke seksueel agressieve videoclips bij MTV en TMF. Brrrr“, aldus Hennie van IJzerloo uit Hilversum. “Wat een respectloze en foute boodschap wordt er op die manier ingestampt. Verbieden die handel.“ Arno Verhoeven uit Bergeijk voelt “als man plaatsvervangende schaamte voor deze exploitatie van het vrouwenlichaam. Net zoals vrouwen zich wellicht schamen voor de wijze waarop andere vrouwen hun lichaam exploiteren. De clips zijn ook voor mannen erg discriminerend: alsof mannen alleen maar naar vrouwen kunnen kijken als lustobject!“

Kijkend naar deze “walgelijke clipzenders“ gelooft Maurice Ackermans uit Den Bosch zijn ogen niet: “Het is van een vunzigheid en van een voosheid die nauwelijks zonder schaamrood is te bekijken.“ En Jeannine Liebrand uit Nijmegen, tot besluit: “De manier waarop westerse vrouwen (en mannen!) door dit type clips een seksueel rolpatroon wordt opgelegd, is even dwingend als de door velen verafschuwde onderdanige rol van bijvoorbeeld moslimvrouwen.“

Oneens

“Clips zijn een neerslag van het tijdsgewricht en een tijdsgewricht is niet te verbieden“, vat Eric Jansen uit Amsterdam de bezwaren van de “oneens'-stemmers samen. “De stoute clips zullen mettertijd zeker worden verboden, niet om de vrouw te beschermen tegen seksuele agressie, maar omdat Middeleeuwse denkbeelden dit land zullen overnemen“, vreest Lucas Chon uit Rotterdam.

“Ik ben tegen censuur uit de hoek van de gemankeerde moraalridders“, vult Mark Doeglas uit Groningen aan. De toon is gezet in het “oneens'-kamp: een mogelijk verbod op de vrouwonvriendelijke videoclips moet worden gezien in het kader van een steeds restrictiever, angstiger en betuttelender land.

Ook Dick de Boom uit Utrecht is tegen een verbod, maar hij eindigt zijn bijdrage met een alternatief: “We zouden beelden van de van honger stervende mensen in Soedan moeten verbieden, door geld over te maken naar fondsen die daar wat tegen doen.“ Bart Hengeveld uit Groningen sluit daarop aan met zijn mening “dat het legitimeren van het voeren van oorlogen een groter gevaar voor de kinderziel vormt dan deze filmpjes.“

“Iedereen weet toch waar de uit-knop zit?“ voert Arnold Kok uit Den Haag aan. “En wat doen we dan met vrouwonvriendelijke boeken, tijdschriften, films, reclame, politieke partijen? Allemaal verbieden?“ “Elk verbod leidt tot activiteiten om aan het verbod te ontkomen en maakt de beïnvloeding alleen maar moeilijker“, stelt Anjo Schuite uit Nieuwegein. “Merkwaardig dat politici die eerst het onderwijs om zeep hebben geholpen, nu klagen dat onze kinderen door videoclips opgevoed worden“, merkt John Veldhuis uit Westervoort op. Hij schrijft: “Is de man als pimp niet ook een man-onvriendelijk stereotype?“

Willem Eppink uit Nijmegen vraagt zich af: “Staan de vrouwen die erin figureren onder dwang? Er wordt verondersteld dat van die clips een verkeerde invloed uitgaat. Door seks is nog niemand om het leven gekomen, door geweld sterven dagelijks mensen. Doe dáár dan wat aan.“ “Gewoon lekker laten gaan maar wel met je kind in gesprek gaan“, besluit Simon Breider uit Groningen.

Ook deelnemen? Ga naar nrc.nl/webcongres/aanmelden