Verzet tegen bedrijven op Wereld Water Forum

Het Wereld Water Forum is deze week verrassend geëindigd. Het verzet tegen particuliere bedrijven bij watervoorziening groeit, het verzet tegen de bouw van dammen neemt af.

Delegaties van over de hele wereld hebben een verklaring ondertekend, die reflecteert dat er wereldwijd steeds meer verzet is tegen de privatisering van waterbedrijven. Vier landen - Cuba, Bolivia, Venezuela en Uruguay - kwamen zelfs met een aanvullende verklaring, waarin zij stellen dat “toegang tot water een fundamenteel recht is van mensen.“ De deelnemende landen konden het daarover echter niet eens worden.

De Boliviaanse minister van Water, Abel Mamani, was een van de meest hooggeplaatste aanwezigen op het vierde Water Forum. Hij keerde zich nadrukkelijk tegen de invloed van het bedrijfsleven op de watervoorziening. Manami was in 2004 de leider van de protesten in de sloppenwijken van El Alto, buiten de Boliviaanse hoofstad La Paz. De demonstranten dwongen toen het Franse bedrijf Suez Corp. om een watercontract met de Boliviaanse overheid in te trekken.

Gewelddadige protesten als deze hebben ervoor gezorgd dat bedrijven tegenwoordig niet meer investeren in openbare watervoorzieningen. Deze investeringen zijn echter wel nodig om ontwikkelingslanden tevoorzien van drinkwater. Het gevolg is dat de meeste armen flessen water kopen, die worden geleverd door multinationals als Coca Cola en Pepsi.

Wereldwijd wordt veel geld verdiend aan waterflessen. Deze industrie is nu 82 miljoen euro waard. In veel ontwikkelingslanden vinden waterflessen gretig aftrek omdat kraanwater van zö'n slechte kwaliteit is, dat mensen het niet gebruiken. In landen als China, India en Indonesië is de verkoop van flessen water tussen 1999 en 2004 verdubbeld.

“Water is niet te koop“, riepen demonstranten bij het Water Forum, terwijl ze rammelden met flessen gevuld met geld. Toch verdienen grote bedrijven meer geld met de verkoop van flessen water dan ze ooit hebben gedaan met de ontwikkeling van openbare watervoorzieningen.

Grote infrastructurele projecten, zoals stuwdammen, zullen ook in de toekomst nodig zijn in ontwikkelingslanden. In de slotverklaring van het Water Forum werd de noodzaak hiertoe bevestigd.