Vertrouwen consument in economie is gestegen

Het vertrouwen van consumenten in de economie is deze maand flink gestegen. Het optimisme over het economische klimaat bereikte in maart het hoogste niveau in vier jaar.

Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoewel het vertrouwen onder consumenten al zeven maanden na elkaar toeneemt, zijn er nog altijd meer pessimisten dan optimisten. Alleen op de vraag van de CBS-enquêteurs hoe consumenten de economie over twaalf maanden inschatten, waren de optimisten ruim in de meerderheid. Ook het oordeel over de afgelopen twaalf maanden verbeterde aanzienlijk.

De koopbereidheid van consumenten nam in maart iets toe. Consumenten vonden de tijd gunstiger voor het doen van grote aankopen, zoals meubels en wasmachines. Over de eigen financiën in de komende twaalf maanden veranderden consumenten vrijwel niet van mening.

Vanaf het begin van dit jaar zijn consumenten vooral positiever geworden over de toekomstige ontwikkeling van zowel de economie als van hun eigen financiën. Wel is het vertrouwen nog steeds lager dan gemiddeld in de afgelopen twintig jaar.

Naast consumenten zijn ook de producenten optimistischer geworden. Het producentenvertrouwen in de Nederlandse industrie steeg in maart tot het hoogste niveau in meer dan vijf jaar.

Het CBS berekent het producentenvertrouwen in de industrie op basis van drie factoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, de verwachte omvang van hun voorraden en het oordeel over de orderpositie. De Nederlandse industriële ondernemers zijn vooral optimistischer over hun orderpositie. Die heeft de hoogste stand in vijf jaar bereikt. Ook over hun toekomstige productie zijn de industriële ondernemers positiever. Alleen over de verwachte omvang van hun voorraden zijn ze iets minder tevreden dan vorige maand. In maart 2006 verwacht 13 procent van de ondernemers de verkoopprijzen te verhogen, terwijl 7 procent lagere prijzen verwacht.

Het aantal ondernemers dat de personeelsomvang de komende drie maanden verwacht te verminderen, is nog net iets hoger dan het aantal dat de omvang wil uitbreiden. Van alle ondernemers wil 13 procent het personeelsbestand inkrimpen, terwijl 10 procent verwacht juist nieuwe mensen aan te zullen nemen. Het percentage ondernemers dat meer mensen in dienst wil nemen, is het hoogste sinds juni 2001.