Vergaderen in de breedte

Wat is een Europese top?

Met een Europese top worden de periodieke bijeenkomsten van staatshoofden (van Frankrijk en soms Finland en Polen) en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie bedoeld. Formeel vormen ze dan de Europese Raad, het orgaan dat algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU vaststelt.

De Europese Raad heeft geen wetgevende taak. De vergaderingen monden uit in “conclusies' van het voorzitterschap, dat halfjaarlijks onder de lidstaten (nu 25) rouleert. Met deze conclusies kunnen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-landen zelf aan de slag.

Maastricht (december 1991), Kopenhagen (juni 1993), Amsterdam (juni 1997), Tampere (oktober 1999), Lissabon (maart 2000), Nice (december 2000) - tot voor kort konden de Europa-watchers de toppen nog uit elkaar houden doordat ze konden worden vernoemd naar de stad waar ze werden gehouden. Maar sinds een paar jaar gaat dat niet meer, omdat de toppen alleen nog worden belegd in het eigen hoofdkwartier van de Raad, gebouw “Justus Lipsius' in Brussel. Ook gisteren maakten de staatshoofden en regeringsleiders daar hun opwachting voor een tweedaagse vergadersessie.

De Europese Raad kwam voor het eerst bijeen in maart 1975 in Dublin. Toen ging het nog om negen regeringsleiders. Aanvankelijk kwamen ze een keer in het half jaar samen. In de loop van de jaren negentig - met euro en uitbreiding - voerden ze het aantal bijeenkomsten op tot vier per jaar. En vrijwel altijd kozen ze een exclusieve lokatie in het land dat op dat moment het roulerende voorzitterschap van de EU bekleedde.

De agenda biedt doorgaans een breed scala aan onderwerpen. Maar meestal is er wel een thema dat er uitspringt. Zo culmineerde het laatste Nederlandse voorzitterschap eind 2004 in een top over kandidaat-EU-lid Turkije. En op de vorige top, in december onder Brits voorzitterschap, werd vooral gestreden over de toekomstige financiering van de EU.

    • Joop Meijnen