Rekening water kan 66 euro omlaag

Nederlandse gezinnen betalen jaarlijks 66 euro te veel voor hun water. De economen E. van Damme en K. Mulder schrijven dat in het vandaag verschenen nummer van het blad Economisch Statistische Berichten.

Per jaar betaalt een gemiddeld Nederlands huishouden 150 euro aan het waterleidingbedrijf, 150 euro aan rioolrechten en 140 euro aan zuiveringsheffing. In totaal 440 euro. De waterlasten voor burgers zouden met ruim 15 procent omlaag kunnen, menen Van Damme, van de Universiteit van Tilburg en Mulder, werkzaam bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

De publieke bedrijven in de drinkwaterketen moeten volgens de auteurs doelmatiger werken en de winst die dat oplevert, doorberekenen aan de burger. Wat de bedrijven nu al aan efficiencywinst boeken, potten zij volgens de auteurs ten onrechte op. Samen zouden zij jaarlijks minstens 500 miljoen euro te veel berekenen. Zij hebben de afgelopen jaren volgens de onderzoekers 1,5 miljard euro overwinst opgepot.

Uit andere studies blijkt dat vooral het rioolbeheer en de zuivering van afvalwater ondoelmatig zijn. De vereniging van waterbedrijven VEWIN voert al regelmatig vrijwillige vergelijkingen uit tussen de prestaties van waterleidingbedrijven. Dat heeft tot kostenbesparingen geleid. Uit een studie van de onderzoekers E. Dijkgraaf en M. Varkevisser van de Erasmus Universiteit naar de doelmatigheid van deze drinkwaterbedrijven blijkt dat 17,6 procent doelmatiger kan werken.

Van Damme en Mulder schrijven dat ondanks de gerealiseerde kostenreductie bij de drinkwaterbedrijven, de reële prijs sinds 1997 min of meer gelijk is gebleven. De verhoging van de doelmatigheid is vooral de winst van de bedrijven ten goede gekomen. 'Klaarblijkelijk richten de raden van commissarissen van de publieke waterbedrijven zich eerder op het belang van de onderneming, dan op het belang van het publiek.'

Als remedie pleiten de economen ervoor dat het kabinet de voorgestelde nieuwe Drinkwaterwet aanvult met de introductie van een toezichthouder voor de watersector.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het bericht Rekening water kan 66 euro omlaag (24 maart, pagina 9) staat dat uit een studie van de onderzoekers E. Dijkgraaf en M. Varkevisser van de Erasmus Universiteit blijkt dat 17,6 procent van de drinkwaterbedrijven doelmatiger kan werken. Hier had moeten staan dat uit hun onderzoek blijkt dat onderlinge vergelijking (benchmarking) tussen de waterbedrijven over de periode 1997-2004 leidde tot een efficiëntieverbetering van 17,6 procent.