Opsporing verzocht!

Ik ben Vossie verloren, op 11 februari in Amsterdam, ergens tussen de Da Costakade en de Warmoestraat. Het is een vossenpoppenkastpop met een gat in zijn hoofd en een stip op zijn buik. Wie heeft hem gezien. Ik mis Vossie zo.

Eigen dierennieuws van Eila van Stipriaan, 8 jaar, uit Amsterdam