Nog geen winst voor Spyker 2006

Zeewolde, 24 maart. Autofabrikant Spyker Cars verwacht dit jaar geen winst te maken. ”Voor het halen van winst is het nog te vroeg, dan moet er eerst sprake zijn van balans tussen de verkoopopbrengsten en de afschrijvingen op investeringen”, zei bestuursvoorzitter V. Muller vandaag. De fabrikant van dure sportauto`s verkleinde het verlies vorig jaar tot 1,9 miljoen van 5 miljoen euro in 2004. De netto-omzet verdubbelde tot 8 miljoen euro.