Nederlands design

Het ingezonden ontwerp `Vlieg in Urinoir` voor de Designwedstrijd (Cultureel Supplement, 17 maart) werd al tegen het eind van 19de eeuw in het Victoriaanse Engeland toegepast op urinoirs! De `vlieg` is in feite een honingbij (Apis), waarmee een voor die tijd pikante zinspeling werd gemaakt op de uitdrukking `having a piss`. De originele toepassing is daarom noch Nederlands, noch afkomstig uit de afgelopen eeuw, en is nog altijd te zien in openbare toiletten in het Britse Gemenebest.

    • R.A.J. Dorrenboom Rotterdam