EU-leiders opgeroepen om ruzie te sussen

De regeringsleiders van de Europese Unie zijn opgeroepen hun meningsverschillen over het toenemend protectionisme in de EU niet verder uit te vergroten. De oproep kwam van de Oostenrijkse premier Schüssel wiens land momenteel voorzitter van de Unie is.

De 25 EU-leiders zijn gisteravond in Brussel bijeengekomen voor een tweedaagse top. Deze gaat voornamelijk over economische onderwerpen.

Schüssel is bang dat de onenigheid tussen vooral Frankrijk en Italië over de maatregelen die de Fransen hebben genomen om hun nationale energiebedrijven te beschermen, de top gaat overheersen. Hij wil dat er juist een positief signaal van de samenkomst van de regeringsleiders uitgaat nu de economie bijna overal in Europa aan het aantrekken is.

De Franse president Chirac gaf een illustratie van de gespannen verhoudingen door demonstratief weg te lopen van een gesprek met de Europese werkgeversorganisatie Unice. Hij nam het de Franse voorzitter van het verbond, Ernest-Antoine Seilliere kwalijk dat deze de regeringsleiders in het Engels toesprak in plaats van in zijn eigen taal. Samen met Chirac liepen ook zijn ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën weg.

Eerder op de dag hadden de leiders van 47 grote Europese ondernemingen de EU-leiders aangespoord een eind te maken aan het herlevende protectionisme in de Europese Unie. “Verantwoordelijke politici nemen geen onverantwoordelijke beslissingen. Ze moeten zich sterk verzetten tegen dat soort neigingen in het belang op de lange termijn van hun kiezers.“ Dat schrijft Nokia-topman Jorma Ollila aan de Europese regeringsleiders namens de Europese Ronde Tafel van Industriëlen. Dat is een overlegorgaan van topmensen uit het Europese bedrijfsleven.

De regering-Berlusconi werkte de afgelopen dagen aan een diplomatiek offensief tegen protectionisme in Europa. Een Italiaans energiebedrijf wil graag het Belgisch-Franse Suez overnemen. De Italiaanse minister van Financiën stelde een verklaring op waarin een aantal regeringen het “economische nationalisme' zou veroordelen. Maar gisteren werd duidelijk dat Italië op onvoldoende steun kon rekenen. Zweden, Finland, Ierland en ook Nederland waren het inhoudelijk wel eens met Italië, maar achtten het moment voor een dergelijke actie niet opportuun.