EU-landen overwegen inburgeringscontract voor immigranten

BAD HEILIGENDAMM. De zes grootste landen van de Europese Unie overwegen naast mogelijke testen voor immigranten ook de invoering van een `inburgeringscontract`. De ministers van Binnenlandse Zaken van de zes lidstaten besloten gisteren tijdens een bijeenkomst in Bad Heiligendamm aan de Oostzee een onderzoek hiernaar te beginnen. In de overeenkomst zouden de rechten en plichten van de immigranten worden vastgelegd, aldus de Duitse minister Schäuble. Volgens een Franse functionaris zijn hoofdthema's van het plan dat toekomstige immigranten kennis hebben van de taal en instellingen van het nieuwe land en de financiële middelen bezitten om zichzelf te onderhouden.