EU-landen: hulp bij tekort aan energie

De landen van de Europese Unie moeten nauwer samenwerken op het gebied van energie. Dit hebben de regeringsleiders van de 25 EU-lidstaten met elkaar afgesproken tijdens hun tweedaagse top in Brussel.

Van een volledig gemeenschappelijke energiepolitiek van de Unie zal echter geen sprake zijn. Tijdens de gesprekken op de top, die werd beheerst door de kwestie van het herlevend protectionisme in Europa, bleek dat veel landen hun nationale bevoegdheden niet willen prijsgeven.

De Oostenrijkse premier Wolfgang Schussel, die als roulerend voorzitter van de Unie fungeert, sprak vanochtend niettemin van een doorbraak waarvan de gevolgen op termijn verstrekkend zullen zijn. Zo zal worden vastgelegd dat de EU-landen elkaar zullen helpen als in één van de lidstaten energietekorten ontstaan.

De regeringleiders hebben tijdens hun besprekingen laten weten weinig te voelen voor een suggestie van de Europese Commissie, om een aantal nieuwe Europese energie-organen in te stellen, zoals een toezichthouder voor de Europese energiemarkt. De Europese Commissie heeft van de regeringsleiders wel de opdracht gekregen voorstellen voor een gemeenschappelijke energiepolitiek verder uit te werken.

'Waar we het over hebben is een extreem belangrijke strategie. En niet 25 verschillende nationale strategieën', aldus de Oostenrijkse kanselier Schussel.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei vanochtend dat de samenwerking op energiegebied niet betekent dat de EU meer formele bevoegdheden nodig heeft. 'Wel meer coördinatie voor wat betreft leveringszekerheid of wat betreft onderhandelingen met onze partners die energie leveren in de vorm olie of gas', aldus Merkel.

Het conflict tussen een aantal EU-landen over het toenemend protectionisme in de Unie is niet verder geëscaleerd. De regeringsleiders besloten eerst de bevindingen van de Commissie af te wachten. Die moet toezien op het functioneren van de interne markt.

Vlak voor het begin van de top gaf de Franse president Chirac een illustratie van de gespannen verhoudingen door uit protest weg te lopen van een gesprek met de Europese werkgeversorganisatie Unice. Hij nam het de Franse voorzitter van het verbond, Ernest-Antoine Seilliere kwalijk dat deze de regeringsleiders in het Engels toesprak, en niet in het Frans.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het bericht EU-landen: hulp bij tekort aan energie (24 maart, pagina 1) staat dat de Eurotop werd beheerst door de kwestie van het herlevend protectionisme . Het gaat echter om de gesprekken in de aanloop naar de top die hierdoor werden beheerst. Tijdens de top zelf zagen de regeringsleiders er vanaf het punt aan de orde te stellen.