'Erger dan de side letters bij Ahold '

Gisteren besprak de Amsterdamse rechtbank het faillissement van Van der Hoop Bankiers met alle betrokkenen. De voormalige directie van Van der Hoop stond oog in oog met de gedupeerde rekeninghouders.

Bestuursvoorzitter Peter van Hooijdonk (rechts) beent weg na de verificatievergadering in Amsterdam. Naast hem zijn advocaat Jurjen Lemstra. Foto Bram Budel De directeur van de failliete bank van der Hoop dhr. Hooidonk (rechts) maakt zich met zijn advocaat snel uit de voeten na afloop van de bijeenkomst met de schuldeisers en curatoren. FOTO: BRAM BUDEL Budel, Bram

Ja, hij was er. En ja, hij zei wat. Maar groot was de bijdrage van Peter van Hooijdonk gisteren niet aan de verificatievergadering van het faillissement van Van der Hoop Bankiers. De gewezen, maar formeel nog altijd in functie zijnde, bestuursvoorzitter van de failliete bank was door de Amsterdamse rechtbank opgeroepen om mogelijke vragen te beantwoorden van schuldeisers.

'Dit is niet de prettigste dag uit m'n leven', lichtte hij zijn komst toe. 'Maar ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheden.' Veel dieper wilde hij tijdens de koffiepauze niet ingaan op zijn situatie. Bij Van der Hoop had hij zich al in juni vorig jaar ziek gemeld.

Van Hooijdonk moet zich bewust zijn geweest van de risico's aan zijn openbare verschijning. Er zijn gedupeerden die hem persoonlijk de schuld van de ondergang van de bank in de schoenen schuiven. Kort na het uitspreken van het faillissement, half december, kreeg Van Hooijdonk een tijdje persoonsbeveiliging nadat er dreigtelefoontjes bij Van der Hoop waren binnengekomen. Maar aanvallen van boze klanten, met enkele tientallen aanwezig, bleven hem gisteren bespaard.

Van Hooijdonk zat gedurende de hele zitting, van 's ochtends half tien tot 's middag tien over vier, zwijgzaam en onverstoorbaar op zijn stoel, in het hoekje op de voorste rij in de koude expozaal aan de Amsterdamse Zuid-As. Met uitzondering van de lunchpauze kwam hij niet van zijn plek.

Naast Van Hooijdonk zat financieel directeur Philip Stork - al even stil, al even stoïcijns. Op de tafel voor hen dossiers, blocnotes en een gebonden exemplaar van de Faillissementswet. Vanaf de stoel naast hen fluisterde advocaat Jurjen Lemstra hun zo nu en dan wat in het oor.

Beide bestuurders maakten voortdurend aantekeningen van de beraadslagingen tussen de twee hoofdrolspelers achter de hoofdtafel - de curatoren Rutger Schimmelpenninck en Hans de Haan - en de schuldeisers - voor de microfoon vertegenwoordigd door hun advocaten en adviseurs.

De vergadering stond onder leiding van rechter-commissaris R. Jongeneel, die in de loop van de middag de vorderingen vaststelde, nadat hij in de ochtend toelichtingen en bezwaren over de claims had aangehoord. Belangrijkste conclusies: hij liet de claims van acht oud-medewerkers voor een niet betaalde bonus van een ton overeind. De groep van negen aandeelhouders die voor bijna 20 miljoen hun belegging terugeisen, werd ook erkend, maar slechts voor het symbolische bedrag van 1 euro per persoon. De grootste vordering, die van 122 miljoen euro van het Rotterdamse trustbedrijf NMT, werd teruggebracht tot 10 miljoen.

Na deze vaststelling concludeerde curator Schimmelpenninck dat de schuldeisers uiteindelijk 'tegen de 70 procent' van hun schulden zullen terugkrijgen.

Belangrijkste uitkomst voor Stork en Van Hooijdonk was de herhaalde intentie van de grootaandeelhouders om de twee bestuurders aansprakelijk te stellen voor het faillissement, als er een boedeltekort blijft bestaan. En als uit het door de curatoren aangekondigde onderzoek zal blijken dat er wanbeleid is gevoerd. Adviseur Paul Frentrop nam namens de aandeelhouders het woord misleiding al in de mond. In de wandelgangen zei hij, na een eerste analyse van de boeken, vrij zeker te weten dat bij Van der Hoop 'veel meer aan de hand is dan bij de side letter-zaak van Ahold'.

Als het aan Frentrop ligt kan de directie vast gaan sparen. Op zijn vraag of zij eigenlijk verzekerd zijn tegen bestuurlijke aansprakelijkheid antwoordde Stork: 'Neen.'

    • Philip de Witt Wijnen