'Dubbel paspoort moet blijven'

Vice-president Tjeenk Willink van de Raad van State is tegen de afschaffing van de dubbele nationaliteit. Hij zei dat gisteren tijdens een toespraak voor het 50-jarig bestaan van de ontwikkelingsorganisatie Novib. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) is voorstander van die afschaffing.

'Het lijkt soms dat met het kosmopolitischer worden van de eigen nationale samenleving het kosmopolitisch burgerschap afneemt', aldus Tjeenk Willink, zelf oud-voorzitter van de Novib. In een tijd van van 'grensoverschrijdende bedrijven en internationale overheidssamenwerking', is ook 'grensoverschrijdend burgerschap' nodig, betoogde Tjeenk Willink. 'Daarvoor is nodig de erkenning dat elke burger meerdere identiteiten heeft. Daarom heb ik ook altijd twijfel gehouden over de strijd tegen de dubbele nationaliteit. Die strijd gaat langs de kernvraag heen. En die kernvraag luidt: hoe kun je Nederlander zijn en toch je Marokkaanse achtergrond niet verloochenen? Hoe kun je Nederlander blijven en toch wereldburger worden; solidair zijn met de mensen in het zuiden?'

De Nederlandse regering is juist voorstander van afschaffing van de dubbele nationaliteit, omdat deze een keuze tegen integratie in de Nederlandse samenleving zou impliceren. Eerder dit jaar zijn daarover door minister Verdonk en andere ministers vruchteloze onderhandelingen gevoerd in Marokko, dat van zijn kant de claim dat in Nederland geboren kinderen van Marokkanen tevens Marokkanen zijn, niet wil opgeven.

Het aantal Nederlanders met een dubbele nationaliteit neemt gestaag toe. Volgens het centraal Bureau voor de Statistiek waren het er ongeveer 900.000 op 1 januari 2005, tegen 400.000 tien jaar eerder.