Curator pakt top SP Aerospace aan

Zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het bankroet van zijn defensiebedrijf SP Aerospace in 2004. Curator L. Deterink verwijt hem onder meer onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen.

SP Aerospace and Vehicle Systems, dat vliegtuigonderdelen en militaire voertuigen maakte, was betrokken bij leningen waarvoor Van den Nieuwenhuyzen garanties had verkregen bij het Rotterdamse Havenbedrijf. Enkele weken na het bankroet van SP werd bekend dat de directeur van het havenbedrijf, W. Scholten, die leningen op eigen gezag had gegarandeerd. Scholten moest daarop vertrekken.

De curator kwam vanochtend met zijn tweede verslag over het faillissement van SP Aerospace. Behalve Van den Nieuwenhuyzen zal ook zijn financiële rechterhand L. van der Voort zich voor de rechter moeten verantwoorden. Geen van beiden heeft een verzekering voor bestuurlijke aansprakelijkheid. Deterink wilde vanochtend niet zeggen voor welk bedrag hij het tweetal aansprakelijk stelt.

In een eveneens vanochtend verschenen onderzoeksverslag schrijft Deterink dat hem 'niet duidelijk is geworden, welk zakelijk doel het havenbedrijf met het verstrekken van de garanties heeft beoogd te dienen'.

De bedragen die Van den Nieuwenhuyzen leende, schoof hij heen en weer tussen verschillende ondernemingen die vielen onder zijn Curaçaose RDM Holding. Het geleende geld werd buiten medeweten van de banken voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor het was verstrekt.

Van behoorlijk bestuur was binnen RDM geen sprake, stelt Deterink. Directeuren hadden vaak dubbelfuncties binnen het concern. Als ze niet meewerkten aan de plannen van Van den Nieuwenhuyzen, werden ze geschorst.