Bob Dylan

`Een heerlijk boek om te hebben. Cadeau geven gaat ook heel goed`. Het boek waarmee volgens Ilja Leonard Pfeijffer de boekenkasten van lezend Nederland moeten worden volgestouwd, heet `Bob Dylan: liedteksten`. Eerst een vraag: wat is het nut van het vertalen van liedjes van Bob Dylan? Mogelijk antwoord: een beter begrip van de oorspronkelijke tekst, in de hoop dat de poëzie overeind blijft. Daarvoor heeft een vertaler drie dingen nodig: kennis van de Engelse taal, inzicht in de beweegredenen van de dichter en gevoel voor de zeggingskracht van muziek. Bindervoet en Henkes scoren op geen van deze drie punten erg hoog.

In het artikel in Boeken van 10.03.06 staan voorbeelden van de oorspronkelijke tekst met vertaling. In de Engelse tekst gaat het even fout. Het is `I ain`t gonna work on Maggie`s farm no more` en niet `walk`. Afijn, dat wordt in elk geval duidelijk aan de hand van de vertaling: `Ik staak nou me werk in Greta`s stal voorgoed...` Maar het gevoel is niet hetzelfde. De barre omstandigheden op een farm in een godverlaten oord zijn opeens teruggebracht tot de proporties van een koeienstal in een Hollands weiland. Hoort u al een beetje Normaal doorklinken in het werk van de grootste dichter van de rockgeschiedenis?

Bob Dylan onderga je in combinatie met zijn onnavolgbare gitaarspel, zijn nasale stem, zijn referenties aan tijdsbeelden. Als het alleen maar ging om de letterlijke betekenis van woorden, zou er geen sprake zijn van poëzie.

Bindervoet en Henkes snappen er ook niet veel van. `Keep a clean nose` vertalen ze met `zorg dat je je neus snuit`, een beginnersfout en in dit verband een weergaloze belediging van het origineel. Pak een woordenboek en lees: `hou je gedeisd`, of zoiets.

Zucht, de opmars van het onbenul is misschien niet te stoppen. Maar het zou wel prettig zijn als je eigen krant als baken in zee zou fungeren in plaats van mee te drijven met de stroom.

    • Ann Bouwm Amsterdam