Ambulance weg bij provincies

De provincies verliezen de zeggenschap over ambulancediensten. De bevoegdheid om vergunningen te verlenen aan ambulancediensten, komt in handen van de minister van Volksgezondheid. Een Kamermeerderheid steunt het voorstel van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) voor een nieuwe Wet Ambulancezorg. De regeringspartij CDA verzette zich, bij monde van Kamerlid Buijs, tijdens een heftig debat in de Kamer fel tegen het buiten spel zetten van de provincies. Volgens Hoogervorst hebben de provincies niets met gezondheidszorg te maken en is zo'n extra bestuurslaag alleen maar hinderlijk. De meeste partijen steunen de bewindsman hierin.

Dankzij de steun van Kamerlid Arib van oppositiepartij PvdA krijgt de minister van Volksgezondheid straks de mogelijkheid de kwaliteit van de ambulancediensten veel sterker te controleren en te verbeteren. Zij krijgen in principe een vergunning voor onbepaalde tijd, maar als ze slecht presteren kunnen ze hun vergunning kwijtraken. Momenteel verschilt de kwaliteit van de ambulancezorg per provincie.

Hoogervorst zei gisteren: 'Plan-socialisten zouden dit een geweldig wetsvoorstel moeten vinden omdat de bevoegdheid geheel bij de overheid komt.'

De Kamer heeft het oorspronkelijke wetsvoorstel van minister Hoogervorst grondig aangepast. De meeste partijen, zoals Hoogervorsts geestverwanten van de VVD, wilden niets weten van zijn plan om ambulancediensten elke vier jaar naar een nieuwe vergunning te laten dingen (openbare aanbesteding). Ambulances zouden dan niet meer durven investeren.

Een meerderheid schaart zich achter een amendement van Kamerlid Arib van de PvdA. Daardoor zullen de prestaties van ambulancediensten om de twee jaar met elkaar worden vergeleken (benchmarking). Achterblijvers worden dusdoende geprikkeld om beter te presteren. Op basis van de betere prestaties, zal de overheid om de vier jaar een nieuw programma van eisen vaststellen waaraan ambulances moeten voldoen.

Het is niet de bedoeling om ambulancediensten elke twee jaar te laten uitvallen, liet de minister weten.