Ambtenaar krijgt andere positie

Den Haag, 24 maart. Ambtenaren moeten dezelfde juridische positie krijgen als andere werknemers. Dat staat in een conceptadvies van de Raad voor Overheidspersoneel (ROP), waarin ambtenarenbonden en overheidswerkgevers zitten. Het onderwerp ligt bij de achterban van de bonden gevoelig, omdat het ambtenaarschap als speciaal wordt beschouwd. Het gaat volgens Abvakabo FNV alleen om formele veranderingen.