Waarom zo depressief?

Ik zie tranen in haar ogen staan. Tranen van verdriet en ongeloof. Hij is dood. Hij stierf geen natuurlijke dood, maar hoogstwaarschijnlijk als gevolg van peer pressure. Hij heeft de hand aan zichzelf geslagen. Niemand zag het aankomen. Hij was niet depressief. Hij genoot met volle teugen van het leven, althans, zo leek het. Later bleek het allemaal een farce. Louis was pas zestien jaar oud.

Wanneer ik naar mijn vriendenkring kijk verbaas ik me over de depressiviteit. Geldzorgen beheersen hun leven en zorgen ervoor dat niemand er meer echt zin in heeft. Het begon allemaal al op de middelbare school. De druk om een perfect leven te leiden was hoog. De angst om niet te kunnen voldoen nog hoger. Daarbovenop kwamen alle problemen waarmee een puber te kampen heeft. De eerste liefde versus jeugdpuistjes. Sporten of feesten? Onzekerheid en instabiliteit zorgden al voor de eerste geestelijke problemen. Innerlijke gevechten waarover niet gesproken kan worden omdat wordt verwacht dat je een perfect leven leidt.

De dood komt altijd als een schok. Ook Eline was pas zestien. Ik zie haar nog door de gangen huppelen. Terwijl ze haar mooie, blonde lokken naar achter sloeg, vertelde ze lachend over haar geweldige vriend. Wat wilde ik graag in haar schoenen staan! Maar niets is wat het lijkt. De volgende dag was ze dood - zelfmoord.

Het lijkt alsof steeds meer middelbare scholieren het leven niet meer zien zitten. Zelfmoord komt steeds vaker voor. Op mijn oude school hebben twee leerlingen zich van het leven beroofd. De leraren zitten met hun handen in het haar en vragen zich af of ze het hadden kunnen aanzien komen. De scholen waar sprake is van een stijging van zelfmoord hebben allemaal een goede reputatie. Scholen waar a-klasse leerlingen van a-klasse ouders zitten. Verwacht wordt dat ze a-klasse cijfers halen en een a-klasse leven leiden. Hier en daar wordt het zo'n kind allemaal te veel. Maar dan is het te laat.

Hasna El Maroudi

Student modevorming aan de kunstacademie Willem de Kooning in Rotterdam.Begon als redacteur en columnist bij Spunk, het on-line jongeren-magazine.

    • Hasna el Maroudi