VS vertrouwen op akkoord over Iran

New York, 23 maart. De Verenigde Staten blijven vol vertrouwen dat er uiteindelijk overeenstemming zal worden bereikt over een verklaring van de Veiligheidsraad van de VN om Iran te dwingen op te houden met de verrijking van uranium. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice gisteren nadat de ambassadeurs van de vijf permanente leden van de raad het in New York opnieuw oneens waren gebleven over een Frans-Britse ontwerptekst. Rusland en China willen dat niet de Veiligheidsraad, die sancties kan opleggen, maar het Internationaal Atoomenergie Agentschap de hoofdrol houdt in de kwestie-Iran. De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië willen daar niet van weten.