Veel afmeldingen bij vaccinatie tegen vogelgriep

Rijswijk, 23 maart. Veel houders van hobbydieren trekken hun aanmelding voor vaccinatie tegen vogelgriep in. Ze zien op tegen de kosten en de rompslomp. De dierenartsen rekenen 8 tot 16 euro per kip, aldus de Nederlandse belangenvereniging van hobbydierhouders, NBvH. De NBvH dringt ook aan op inenting van bedrijfspluimvee. De organisatie vindt dat minister Veerman (LNV) niet met verplichte vaccinatie moet wachten tot er een onbeheersbare vogelgriepuitbraak is.