Schone motor: gratis parkeren

De Nederlandse overheid zet de auto-industrie zwaar onder druk om auto's te maken die rijden op alternatieve brandstof. De autofabrikanten zijn daar inmiddels klaar voor. Maar het tanken van aardgas of ethanol is hier nog vrijwel onmogelijk.

DPAFiat was met de Multipla zes jaar geleden de eerste fabrikant die een aardgasmodel in Nederland op de markt bracht. (Foto Fiat) Fiat

Vermindering van de CO2-uitstoot heeft met het oog op het milieu in Europa hoge prioriteit. De auto-industrie beloofde daaraan te zullen bijdragen, met een vermindering van de CO2-uitstoot tot 140 gr/km per auto, in 2008. Dat gaat niet helemaal lukken, maar de techniek voor daadwerkelijke CO2-reductie is er al wel klaar voor.

Motoren die geschikt zijn voor alternatieve brandstoffen, van aardgas tot ethanol en meer synthetisch vervaardigde biobrandstoffen, zijn al te koop. In sommige landen gebeurt dat met veel succes, zoals in Zweden, Duitsland en Italië. In Duitsland zijn inmiddels 700 tankstations voor gecomprimeerd aardgas. Een netwerk dat volgend jaar wordt uitgebreid tot 1.000. In Italië verdubbelde Fiat de verkoop van aardgasauto's in 2005 tot 24.000 stuks, waarmee het merk Europees marktleider werd.

In Zweden is inmiddels bij 300 tankstations ethanol autobrandstof (E85, een mengsel van 85 procent ethanol en 15 procent benzine) beschikbaar en de automobilist maakt daar gretig gebruik van. 70 procent van alle Saabs 95 en meer dan 80 procent van de Ford Focus-modellen is met zo'n ethanolmotor uitgerust. Je geniet er als E85-gebruiker namelijk voordelen die variëren van gratis parkeren in Stockholm en Gotenburg tot vrijstelling van stadstol en reductie op de fiscale bijtelling. Bovendien kost een liter E85 ongeveer 75 tot 80 eurocent. Wel is het verbruik ongeveer 30 procent hoger, door de geringere calorische waarde van deze brandstof.

Ethanol wordt geproduceerd uit rietsuiker of koolzaad, en is als zodanig duurzaam, want de CO2-uitstoot van de auto wordt weer opgenomen door de betreffende planten. De reële CO2-reductie van een Ford Focus met E85 als brandstof bedraagt zodoende 75 procent ten opzichte van een gewone 1.6 Focus benzine. Zo'n Zweedse E85-auto loopt overigens als het moet ook gewoon op benzine.

Aardgas is geen duurzame energiebron, maar het vermindert bij gebruik in een automotor de CO2-emissie wel met 20 procent. Bovendien is zowel de uitstoot van fijnstof als van stikstofoxide van aardgasauto's 95 procent lager dan wanneer op benzine wordt gereden, zo stelt de stichting Dutch4, de belangenorganisatie die aardgas als autobrandstof aanmoedigt. Met uit biomassa gewonnen brandstoffen (sun fuel) of tot vloeistof omgewerkt aardgas (GTL, gas to liquid) zijn verdere verbeteringen aan het verbrandingsproces en daardoor lagere emissies mogelijk.

Vooralsnog stelt de Europese overheid dat in 2009 ten minste 5,75 procent van alle benzine of diesel uit biocomponenten moet bestaan. Maar aan de invoering van alternatieve brandstoffen met nog verdergaand milieueffect lijkt de Nederlandse overheid vooralsnog niet mee te willen werken. E85 valt bij ons door het ethanolgehalte onder de Warenwet en wordt met accijns belast alsof het jenever is .

Een liter E85 zou in Nederland op dit moment daarom ruim 12 euro per liter moeten kosten. Zowel Ford als Saab heeft in ons land officieel E85-modellen in de prijslijsten staan. Maar een automobilist kan er alleen gewone loodvrije benzine in tanken, E85 is door de de hoge prijs nergens te koop. Olieconcern Argos wil in de buurt van Rotterdam de eerste E85-pomp openen, ook omdat Rotterdam meedoet aan een Europees stimuleringsproject voor ethanolauto's. De overheid is echter nog niet verder gekomen dan een 'overweging' om de accijns op E85 aan te passen.

De verkrijgbaarheid van aardgas als autobrandstof is nauwelijks beter. Weliswaar bedraagt de prijs per kilogram (dat is de maatstaf voor gecomprimeerd aardgas) slechts 59 cent omdat er geen accijns op wordt geheven. Maar Dutch4 vraagt zich af hoe lang dat zo blijft. Bovendien is er veel tegenwerking bij de bouw voor aardgastankstations. Op dit moment heeft Nederland er vier en rijden 500 auto's op aardgas. Regelgeving over veiligheid is de grootste handicap, zodat het doel om in 2008 ongeveer 40 tankstations te hebben niet met zekerheid wordt gehaald.

    • Wim Oude Weernink