Schiphol is bij gladheid onveilig

Op Schiphol is sprake van een 'structureel veiligheidstekort' bij gladheid. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport naar aanleiding van een incident met een toestel van Easyjet.

Een 'aantal tekortkomingen' op de luchthaven leidde er in december 2003 toe dat de Boeing van Easyjet slipte, een lichtmast raakte en van de taxibaan gleed. Er vielen geen gewonden.

Volgens de raad, onder voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven, duurde het op de luchthaven lang voordat werd begonnen met de gladheidsbestrijding en werd de gesignaleerde gladheid niet onmiddellijk doorgegeven aan de verkeersleiders en aan de bemanningen van de toestellen.

Al eerder, in 2001, drong de toenmalige Raad voor Transportveiligheid, de voorganger van de onderzoeksraad, aan op betere weerberichtgeving op Schiphol en acties die daarop moeten volgen. 'Met het ongeval met Easyjet blijkt dat Schiphol en de overige betrokken partijen na twee jaar nog onvoldoende invulling hebben gegeven aan het verminderen van de risico's in de weerberichtgeving', aldus de raad.

Het toestel van Easyjet, een Boeing 737-700, was in de avond van 22 december 2003 op weg naar de Polderbaan voor een vlucht naar Londen Gatwick. De bemanning koos voor een andere taxiroute dan Luchtverkeersleiding Nederland had aangegeven, een route met minder bochten, dit uit angst voor gladheid. De verkeersleiders hadden echter een route opgegeven op banen waarop tegen de gladheid was gestrooid. Op de door de bemanning gekozen taxibanen was dat niet gebeurd, ondanks de gladheid. De Onderzoeksraad concludeert dat de bemanning 'onvoldoende geïnformeerd' is over de gladheid door de luchthaven.

Volgens de raad moet Schiphol gebreken in de gladheidsbestrijding herstellen, en moet Easyjet het niet handelen volgens de voorschriften 'corrigeren'.

Anderhalve maand geleden kwam op Schiphol een vervuiling van het water in sloten op de luchthaven aan het licht, veroorzaakt door resten van antivriesmiddelen. Het kwam Schiphol op een boete van 300.000 euro te staan.