Regelmaat ontdekt in `omklappen` van magnetische polen

Rotterdam, 23 maart. Het ompolen van het aardmagnetisch veld, waarbij magnetische noord- en zuidpool stuivertje wisselen, gebeurt niet op willekeurige tijdstippen maar in clusters. Dit hebben Italiaanse fysici ontdekt na een statistische analyse van paleomagnetische gegevens. Het omklappen van de magnetische aardpolen is de afgelopen 160 miljoen jaar honderden keren voorgevallen, voor het laatst 780.000 jaar geleden. Verantwoordelijk voor het verschijnsel is een verandering in de inwendige `dynamo` van de aarde: stromingen in de vloeibare ijzeren kern. De analyses zijn uitgevoerd door fysici van de universiteit van Calabrië, aangevoerd door Vincenzo Carbone. Het omklappen van de polen blijkt een zogeheten Lévy-verdeling te volgen. Die treedt op bij een geheugeneffect: als de ene gebeurtenis invloed heeft op de andere. Door het omklappen, wat duizenden jaren kan vergen, raakt de vogeltrek ontregeld en, omdat de beschermende functie van het aardmagnetische veld tijdelijk wegvalt, staat de aarde bloot aan kosmische straling .