PAN gaat voor verkiezingen

De Partij voor allochtone Nederlanders (PAN) heeft in Den Haag aangekondigd volgend jaar te zullen deelnemen aan de Kamerverkiezingen. De nieuwe politieke partij streeft naar een betere multiculurele samenleving. Ze wil schooluniformen, dienstplicht voor jongeren en inburgeringscursussen voor zowel autochtonen als allochtonen.