'Overwinnen van conflict is mogelijk'

Onderstaande tekst werd gisteren door de ETA vrijgegeven.

'Boodschap van de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) aan het Baskische volk.

De ETA heeft besloten een permanent staakt-het-vuren af te kondigen met ingang 24 maart 2006.

Het doel van deze beslissing is het democratisch proces in Euskal Herria [Baskenland] een impuls te geven om een nieuw kader te scheppen waarbinnen de rechten die ons als volk ten deel vallen erkend worden, de ontwikkeling van alle mogelijke politieke opties in de toekomst veiligstellend.

Aan het eind van dit proces moeten de Baskische burgers het woord krijgen om te beslissen over hun toekomst.

De Spaanse en de Franse staat moeten de uitkomsten van dat democratisch proces erkennen, zonder enig voorbehoud. Het besluit dat wij Baskische burgers nemen met betrekking tot onze toekomst zal gerespecteerd moeten worden.

We roepen alle vertegenwoordigers op verantwoordelijk op te treden, in overeenstemming met de stap die de ETA heeft gezet.

ETA doet een oproep aan de autoriteiten van Spanje en Frankrijk dat ze positief op deze nieuwe situatie reageren, de repressie achterwege latend.

Ten slotte roepen we de Baskische burgers op bij te dragen aan dit proces en te strijden voor de rechten die ons als volk toekomen.

ETA toont hiermee het verlangen en de wilskracht het aangevangen proces tot een einde te brengen , en zo een ware democratische situatie na te streven voor Euskal Herria, hiermee een jarenlang conflict achter zich latend en een vrede bewerkstelligend die gebaseerd is op gerechtigheid.

We herhalen onze wilsbereidheid deze stappen te blijven zetten in de toekomst.

Het overwinnen van dit conflict, hier en nu, is mogelijk. Dit is de wens en de wil van de ETA.'