Oerwoud te redden met huidige regels

rotterdam, 23 maart. Bijna eenvijfde van het Amazonebos is te redden door handhaving van huidige wetten en uitvoering van bestaande plannen van de Braziliaanse regering. Dat concluderen Braziliaanse en Amerikaanse wetenschappers op grond van een computermodel waarin ze politieke scenario`s en de gevolgen voor ontbossing voor de komende 45 jaar hebben doorgerekend. Het scenario `doorgaan zoals nu` gaat uit van handhaving van het bestaande netwerk van parken en beschermde gebieden (nu 31 procent van het totale gebied). In dat geval blijft 56 procent van het huidige Amazonebos bewaard. In een tweede scenario wordt het beschermde gebied conform bestaande plannen vergroot tot 41 procent van de Amazone. In dit scenario worden bestaande wetten voor de ontginning van nieuw bosgebied strikt gehandhaafd. Dat resulteert in het behoud van 73 procent van het huidige bos in 2050.