Kamer wil prestaties ambulances vergelijken

De kwaliteit van ambulancezorg kan verbeterd worden door ambulancediensten van verschillende regio's met elkaar te vergelijken. Als het nodig is, kan de overheid de vergunningen van slecht presterende ambulancediensten intrekken. Dit voorstel heeft de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer, die niets ziet in de voorstellen van Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) over invoering van marktwerking.

De minister wil dat ambulances om de vier jaar naar een nieuwe vergunning dingen om spoedeisende zieken te mogen vervoeren. Hoogervorst denkt dat de zorgverlening door deze vorm van concurrentie verbetert en de kosten omlaag gaan.

Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet echter niets in zo'n openbare aanbesteding en denkt dat de kwaliteit van het ambulancevervoer daardoor juist verslechtert. De angst bestaat dat ambulancediensten onvoldoende zullen investeren als zij na vier jaar hun vergunning kunnen kwijtraken.

Daarom wil een Kamermeerderheid de prestaties van ambulances van verschillende regio's vergelijken om zo de doelmatigheid en kwaliteit van de zorgverlening te vergroten.

Zo'n vergelijking is al effectief gebleken in de drinkwatersector. Ook daar bleken ingrijpende vormen van marktwerking niet haalbaar. Daarom is in de tweede helft van de jaren negentig gekozen voor andere manieren om de prestaties van de drinkwaterbedrijven te verbeteren.

Door de prestaties van de drinkwaterbedrijven te publiceren is er een druk op de directies ontstaan om beter werk af te leveren, blijkt uit onderzoek. 'Dat heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de doelmatigheid, van wel 10 procent', zegt Marco Varkevisser, wetenschappelijk onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij onderzocht twee jaar geleden als marktwerkingsdeskundige de resultaten van 'concurrentie door vergelijking' bij de drinkwaterbedrijven. Of de consument dat ook terug zag in lagere waterprijzen is niet duidelijk. 'Die vraag maakte geen deel uit van ons onderzoek', zegt Varkevisser.

In Nederland rijden ongeveer 640 ambulances die in totaal 800.000 ritten verzorgen. De huidige wet voor het ambulancevervoer dateert uit 1971. De meeste partijen in de Tweede Kamer vinden dat die aan herziening toe is.