Groei kan nog hoger uitvallen

De Nederlandse economie heeft de weg omhoog weer gevonden. Net als eind jaren negentig is de groei hoger dan in de landen om ons heen: de werkgelegenheid groeit, de werkloosheid daalt en de koopkracht neemt toe.

pagina 13