Europese top over bijgestelde ambities

Europa moet in 2010 's werelds sterkste economie zijn. Dat spraken Europese leiders althans af in 2000 in de Portugese hoofdstad Lissabon. Maar de doelen in die Lissabon-agenda waar de EU-top deze week over gaat, worden niet gehaald. In 2000 werd afgesproken dat in 2010 van de beroepsbevolking 70 procent werkt (nu 63 procent). De uitgaven aan hoger onderwijs zouden 2 procent van het bruto nationaal product moeten zijn (nu 1,3 procent) en uitgaven voor onderzoek 3 procent (nu 1,9). Administratieve lasten moeten met een kwart omlaag. Om dat alsnog te bereiken stelt de Europese Commissie voor overheidssteun voor onderzoek en innovatie te verdubbelen, pensioenstelsels te hervormen, en de interne markt voor energie te verbeteren. Ook moet een nieuw bedrijf in één week kunnen starten.