`Eenvijfde van Amazone is te redden`

Rotterdam. Bijna een vijfde van het bos in de Amazone is te redden door handhaving van huidige wetten en het realiseren van bestaande plannen van de Braziliaanse regering. Dat concluderen Braziliaanse en Amerikaanse wetenschappers op grond van een computermodel waarin ze politieke scenario`s en de gevolgen voor ontbossing voor de komende 45 jaar hebben doorgerekend. Het scenario `doorgaan zoals we nu doen` gaat uit van handhaving van het bestaande netwerk van parken en beschermde gebieden (nu 31 procent van het totale gebied). In dat geval blijft 56 procent van het huidige Amazonebos bewaard. In een tweede, optimistischer scenario wordt het beschermde gebied vergroot tot 41 procent van de Amazone, een uitbreiding waarin de huidige regeringsplannen voorzien. In dit scenario worden bestaande wetten voor de ontginning van nieuw bosgebied bovendien strikt gehandhaafd. Dat resulteert in het behoud van 73 procent van het huidige bos in 2050.