Economische problemen centraal

Bij de lokale verkiezingen hebben allochtonen massaal op dezelfde partij gestemd, de PvdA.

Paul Scheffer waarschuwde in Opinie & Debat van zaterdag dat hier een gevaar in schuilt.

Het leidt snel tot een etnisch eilandenrijk, aldus Scheffer. Sjoerd de Jong begrijpt die angst niet: dóén ze een keer mee, zoals het hoort, in het stemhokje - is het wéér niet goed. Jack Burgers bestrijdt Scheffers stelling dat culturele en sociaal-economische problemen moeilijk te scheiden zijn. Twee briefschrijvers vinden Scheffer een onheilsprofeet.

Scheffer stelt dat politieke tegenstellingen steeds meer langs etnische lijnen vorm krijgen. Een belangrijke oorzaak daarvan is volgens hem het stilvallen van de grote steden als emancipatiemachines. Wat dat betreft, zo stelt hij, zijn er geen verschillen tussen Amsterdam en Rotterdam. Om de impasse te doorbreken moet volgens Scheffer de zinloze polemiek tussen een sociaal-economische en een culturele benadering van het integratievraagstuk worden gestaakt.

Jack Burgers is hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

    • Jack Burgers